Ručení za odvedenou DPH

Od 1.4. platí kontroverzní novela zákona, kdy se podnikatelé stávají rukojmím daňové zprávy a mají ručit za daňové závazky svých dodavatelů. Z tohoto důvodu byl zřízen institut "nespolehlivého plátce!" a povinnost úhrady na registrovaný účet. Jak to v praxi dopadá?

Ručení za platby dodavateli na registrovaný účet ukládá ve svých přechodných ustanoveních novela zákona o DPH č. 502/2012 Sb. a to od 1.4.2013. Registr plátců DPH má tak nově od 1.4.2013 obsahovat údaj o zveřejněném čísle účtu (tedy účtu, který je znám finančnímu úřadu a na který je povinnost posílat dodavateli platby), ale daňové správě se tento registr nepodařilo včas naplnit čísly účtů, kteří jednotliví plátci určili ke zveřejnění.

Na údaje v registru plátců se tak nedá spolehnout v mnoha jsou údaje nesprávné či neúplné. Na to reagovalo Generální finanční ředitelství 29.3.2013 vydáním dokumentu, který v úplném znění najdete zde: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Informace_GFR_ruceni.pdf

Jeho smyslem je, že až do 30.9.2013 nebudou žádné sankce vyplývající ze zákona uplatňovány. Celý cirkus se tedy nyní odkládá o minimálně pět měsíců. Do konce září je tak zbytečné ověřovat, zda číslo účtu určeného dodavatelem k úhradě je či není zveřejněno v registru plátců DPH.

Otazníky se také vznášejí nad povinností ověřovat spolehlivost plátce DPH, protože i registr nespolehlivých plátců, tak jak vznikl, má zásadní chyby i právní nedostatky. Z tohoto důvodu byla na tento zákon podána stížnost k Evropské Komisi s odůvodněním, že není v souladu s Evropským právem. Lze se jen dohadovat jaký bude výsledek, nicméně už nyní ministerstvo financí urychleně připravuje novelu zákona o DPH.

Petr Baubín

 

 

  • BONUSOVÝ PROGRAM

    Členové našeho sdružení mohou využívat zajímavé slevy a bonusy od různých společností. Tuto nabídku budeme i nadále rozšiřovat.

    Číst dál...  
  • Výhodné pojištění

    Členové našeho sdružení mají možnost získat výrazné slevy na pojištění u České pojišťovny.

    Číst dál...
Registrace bulletinu
 

 

Naše partnerská sdružení

aaa http://www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz aaa aaa                                                  


© 2011 - www.sppz.cz | Powered by lastuvka.cz | Desing by Martin Koukl